Năng lượng tấm phẳng Yamasun 300 lít

Giá: Liên hệ

Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời TẤM PHẲNG YAMASUN 300 lít

  • 01 bình bảo ôn chứa nước nóng 150 lít
  • Diện tích: 6.00
  • Tấm thu: 2*1.25
  • Bảo hành kỹ thuật: 05 Năm

0905.656.129